Donors List 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

donors list -2010-11
     
NAME AMOUNT
Dr. MUNMUN  DAS  SARKAR 1,000
Dr. VIVEK MAJUMDER 500
Dr. N.K. PAL 2,000
Mr. GOUTAM CHANDA 1,000
Mr. PARIMAL BHOWMICK 500
Mr. PULAK GOSWAMI 200
Mr. ASHUTOSH BOSE 500
Mr. ATANU SENGUPTA 1,001
Mr. ASHOK KUMAR KANRAR 100
Mr. PRADIP Kr. ROYCHOWDHURI 500
Mr. SAMAR BANERJEE 500
Mr. JOYDEB PAL 1,265
Mr. TAPAS Kr. SIKDAR 500
Mrs. TANIA DAS 500
Mr. BISWAJIT CHATTERJEE 500
Mr. RABIJYOTI BHATTACHARJEE 5,000
Mr. PROVAT Kr. SARKAR 500
Mr. TARUN Kr. BANDYAPADHYAY 500
Mr. NARAYAN Ch. MUKHOPADHYAY 200
Mr. NETAI PRAMANIK 2,500
Mr. PRATAP MUKHERJEE 100
Mr. SAKTI BHATTACHARJEE 50,000
Mr. SUBRATA SANYAL 500
Mr. SHYAMAL KANTI SARKAR 1,00,000
Mr. S.P. BASU 300
Dr. ASIM CHATTERJEE 200
BAKUL MAJUMDER 5,000
SRINIVAS BARDHAN 100
Dr. SANJOY Kr. CHATTERJEE 40,000
Dr. S. CHATTERJEE 20,000
Dr. S. CHATTERJEE 40,000
Mr. SAYAN RAY 4,000
Dr. ASIM CHATTERJEE 200
Mr. PRABIR RAY 100
Mr. SUBHAS GAYEN 100
Mr. SUJIT Kr. SENGUPTA 100
Mr. NIMAI BANERJEE 100
Smt. KRISHNA RAY 100
Mr. SAKTIBRATA DATTAGUPTA 100
Mr. SMRAJIT PAL 50
Mr. CHANDRA NATH CHANDRA 50
Mr. ASHOK JANA 50
Mr. KESTO CHATTERJEE 50
Mr. BAPI DAS 100
Mr. BISWANATH DAS 100
Mr. KHOKON NAG CHOWDHURY 50
Mr. DEEPANGSHU GHOSHAL 500
Mr. BISWANATH CHANDRA 200
Mr. SATYA RANJAN SAHA 200
Mr. DHANANJOY CHAKRABORTY 300
Mr. SUDIP CHATTERJEE 100
Mr. TAPAS GUHATHAKURATA 500
Mr. NEMAI BHATTACHARJEE 5,000
Mr. SANJOY Kr. BHATTACHARJEE 200
Mr. ANUP Kr. MAJUMDER 1,000
Mr. SASANKA SEKHAR DAS BOIRAGI 5,000
Mr. SAILENDRA NARAYAN ROY CHOWDHURY 1,000
Mr. AJOY PRASAD BHATTACHARJEE 1,000
Mr. DIPTARUP MUKHOPADHYAY 1,000
Mr. NABINANANDAN SEN 500
Mr. PARTHAPRATIM RAY 150
Mr. AMIT RAY 200
Mr. N.R. MONDAL 100
 
NAME AMOUNT
Mr. SHYAMAL CHAKRABORTY 500
Mr. PRAVAT Kr. SARKAR 500
Mr. JAYANTA SAHA 500
Mr. SHANTANU CHAKRABORTY 500
Mr. BIPLAB Kr. GAYEN 100
Mr. ALOK DEY 100
Mr. TAPAN ROYCHOWDHURY 300
Mr. PRAVAT Kr. SARKAR 500
Mr. SATYAJIT BASU 500
Mr. PRAVAT Kr. SARKAR 500
Mr. GOPAL CHAKRABORTY 200
Smt. KAKALI GANGULY 200
Mr. DIPANKAR HALDER 100
Mr. RABI RAY 1,000
Mr. JAYANTI DASGUPTA 200
Mr. RAM KRISHNA PATRA 200
Mr. ARUN NASKAR 200
Mr. PROVAT Kr. SARKAR 500
Mr. KRISHNENDU BHATTACHARYA 100
Mr. DEB Kr. SAHA 3,000
Dr. PARESH R. SAHA 1,000
Dr. P.K. SARKAR 50,000
Mr. SUJATO BHADRA 10,000
Mr. DEB Kr. SAHA 3,000
Mr. MADHUSUDAN DHAR 5,000
Dr. M.N. MAJUMDER 10,000
Dr. SIDDHARTHA RAY 10,000
Dr. AMULYA MONDAL 10,000
Dr. ASIT Kr. CHAKRABORTY 20,000
Mr. PARTHA KUNDU 1,000
BHARUKA CHARITABLE TRUST 1,00,000
ASIT BARAN RAY 500
Smt. SABITA PAL CHOWDHURY 7,000
Sri SANDIP MALLICK 3,000
SAKUNTALA MEMORIAL SEVA PRATISTHAN 1,000
Dr. NIHAR RANJAN MONDAL 8,000
Dr. P.K. SARKAR 1,00,000
Mr. SUKHENDU 500
Dr. S. Maitra 70,000
Mr. Shyamal Sarkar 1,50,000
Through Ms. Nandini Ghosh 65,000
Dr. Arun Kanti Biswas 12,000
Through Mr. S. S. Das Bairagi 20,000
Mr. Amulya Mondal 10,000
Mr. Deb Kr. Saha 3,000
Travel & Cargo Service World Pvt. Ltd. 56,026
Mr. Sachindra Dutta Ray 1,00,000
Mr. Subrata Banik 1,000
Mr. Ranjit Sengupta 2,000
Ms. Ila Rani Paul 25,000
Ms. Meera H. Sanyal 13,000
Mr. Asit Chakraborty 10,000
Mr. Shyamapada Debnath 15,000
Mr. Mohan Kr. Chattapadhyay 2,000
Mr. Susanta Kr. Das 5,000
Arpan Foundation 45,000
Through Dr. Anup Sadhu 90,000
C.D.M.U. 5,000
Mr. Utpal sengupta 4,000
Dr. Biplab dasgupta 10,000
Dr. P.K. Sarkar 60,000
Ms. Krishna Sarkar 60,000
Mr. M. Chakrabarty 1,000
R. M. Library 180
R.M.P.A.  Hooghly 5,000
Mr. Aniruddha Bose 1,000
R.M.P.A. Jalpaiguri 1,500
Dr. Sheila Maitra 5,01,000
Mr. Amitava Banik  3,000